Telt, campingvogner og bobiler

Kvæl Camping har oppstillingsplass for campingvogner, bobiler og telt. Disse kan leies både med og uten strøm.
Bare campingutstyr av normal type og størrelse kan benyttes uten særskilt tillatelse.
Det samme gjelder innretninger i tillegg til telt, vogn og bobil som gjerder, plattform og lignende.
Vogneier skal selv sørge for at området rundt vognen er ryddig, og at gresset klippes. ”Hageavfall” tømmes på angitt plass etter avtale med Anna.

Betaling av fast sommerplass gjøres innen 1. juli, dersom annet ikke er avtalt. Beløpet settes inn på konto 4500.07.40318 – og merkes med vogneiers navn.

Ankomst og avreise skal registreres i egen bok som vil bli lagt i sanitæranlegget, dette for at vi skal kunne redegjøre for antallet personer på campingplassen.

Kun nødvendig kjøring på grønt-areal tillates.
Bilene parkeres på angitt plass langs veien.
Kjøring og lek på dyrket mark rundt campingplassen er ikke tillatt.

Dyrehold
Hunder holdes i bånd og luftes fortrinnsvis utenfor campingområdet og ikke på dyrket mark. Innen området må hundepose alltid benyttes.

Ro og orden
Mellom 24.00 og 07.00 skal det være ro på plassen – støyende trafikk inn og ut av plassen skal normalt ikke finne sted i dette tidsrom.

Felles fryseboks
Innholdet i felles fryseboks merkes og tas med hjem ved 1. avreise.