Leiligheter i det gamle Nordlandshuset

I det gamle våningshuset på gården er det laget to leiligheter som leies ut. Leilighetene har separate innganger
I første etasje er det oppholdsrom, kjøkken og dusj/toalett, mens det andre etasje er det soverom. Den minste leiligheten har to soverom, mens den største har tre soverom.

Det er mulig å leie vasking av leiligheten etter bruk

Bestilling av leilighet kan du gjøre her.

Dyrehold
Det er ikke tillatt å ha dyrene i 2. etasje/på soverommene.
Hunder holdes i bånd og luftes fortrinnsvis utenfor campingområdet og ikke på dyrket mark. Innen området må hundepose alltid benyttes.

Ro og orden
Mellom 24.00 og 07.00 skal det være ro på plassen – støyende trafikk inn og ut av plassen skal normalt ikke finne sted i dette tidsrom.