servicetilbudet i beiarn

 

Kommunesenteret Moldjord ligger ca. 2 km nedenfor Kvæl Camping.

Her finner du kommunens administrasjon, legekontor, trygdekontor, lensmann og ligningskontor samlet i ett hus. Bibliotek, kirke, skole, barnehage, gjestegård/kafe og butikk finner du også på Moldjord. I nærheten ligger også vårt lokale museum – Beiarn bygdetun.

Storjord er det første tettstedet du kommer til ved ankomst til Beiarn. Her finner du  turistinformasjon, det lokale husflidsutsalget og butikk/Kiosk med postkontor. I 2006 har vi fått en prøveordning med minibank på Storjord i de samme lokalene som den Coop Marked

Storjord ligger ca 7 km overfor Kvæl Camping.

Det tredje ”tettstedet” i Beiarn finner du på Tollå/Trones hvor de har kapell, barnehage, skole, bilverksted, bensinstasjon, turistsenter/kafe og butikk. Tollå ligger ca 2 mil fra Kvæl Camping.  

 

På Strand finner du gjestgiveri, gatekjøkken og kiosk. Strand ligger mellom Storjord og Kvæl.