Fiskeregler for Beiarelva, sesongen 2012.

 1. Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av Beiarvassdraget som er tilsluttet Samarbeidsordninga i tidsrommet: 16.06.-31.08.
2. Det innføres nattestengning fra kl.24.00 – 06.00 med unntak av første natta, natt til 04.august og i flomålet opp til Moldjord-brua fra 16.06. t.o.m. 15.08.
3. Det innføres fredning av sjørøyestammen.
4. I tillegg åpnes det for fiske etter sjøørret nedenfor Storjord bru i perioden:
     01.09. t.o.m. 14.09. Under dette fiske er det ikke tillatt å avlive laks.
5. Minstestørrelse på laks er 35 cm og på sjøørret 30 cm.
6. Kvote av villaks pr. fisker:
       a) Inntil 2 laks pr. døgn
       b) Inntil 3 laks pr. sesong hvorav bare 1 holaks over 65cm.
7. Kvote av sjøørret pr. fisker:
       a) Inntil 4 sjøørret pr døgn.
       b) Inntil 25 sjøørret pr. sesong
8. Påbud om utsetting av brun gyteørret samt ho-laks over 65cm fra 01.08. Ho-laks som må avlives pga skader, skal forevises og inndras av grunneier/fiskekortselger.
9. Påbud om skjellprøvetaking av all fanget laks samt sjøørret over 5 kg.
10. Avliva og utsatt fisk skal føres på kortet umiddelbart.
11. Fiskeregistreringen vil bli samordnet for hele vassdraget med jevne mellomrom gjennom hele sesongen.
12. Det er tillatt å fiske med mark, flue, spinner, wobbler og sluk.
13. Det er forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leiting av fisk.
14. Ved markfiske stilles det krav om at den enkelte fisker må gå over til annen lovlig redskap når laksekvoten er nådd. (Gjelder døgn-, uke- og sesongkvote).
15. Det er kun tillatt med en stang pr. fisker og fiskestanga skal ikke forlates under fiske.
16. Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter.
17. Det skal tas skjellprøver av all oppdrettslaks som avlives samt at all oppdrettslaks skal forevises kortselger som samler inn skjellprøvene. Oppdrettslaks som ikke er godkjent skal trekkes på kvote.
18. Bevegelig fiske medstrøms er påbudt.
19. Det er ikke tillatt å fiske i fredningssonen ved fisketrappa i Tollåga og ved Hauforsen, 50 m nedenfor til 50 m ovenfor. (jfr. § 9 i fiskeforskriften for Nordland) Det er likevel ikke tillatt å fiske under Hauforsen. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på anadrom strekning ovenfor fisketrappa.
20. Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i Beiarelva og lakseførende sideelver uansett hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kanoer/båter eller annet utstyr som blir brukt i elva. Desinfiseringsattest fra andre elver er ikke gyldig i Beiarvassdraget.
21. Fisk som slippes tilbake i elva må behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet

 

Praktisering av kjønnsbestemmelse av laks:

Første laksen du beholder skal vises kortselger og åpnes for å konstatere kjønn. Ønsker du ikke å ta ut innholdet av fisken kan det da gjøres et lite snitt fra bukfinnene og 15-20 cm forover på fisken. Er det en hunnfisk, skal kun sikker hannlaks, eller fisk under 65 cm, beholdes under videre fiske. Er første laks en hannlaks, er neste laks valgfri.
Oppdrettslaks skal forevises kortselger.
Det skal tas skjellprøver av all laks som beholdes.
Er du usikker på kjønn er det bedre at du gjenutsetter fisken. Fisk som blir ”feilavlivet” får ikke beholdes av fisker. Den skal leveres kortselger.

 

På forhånd takk til alle fiskere som viser forståelse og hensyn til at vi vil berge flest mulige hunnlakser.