Vold

Dato Fisker Bosted Art Redskap Vekt Lengde Satt ut
13.09.2008 Ulf Sivertsen   Sjøørret Makk 0,9 kg - Avlivet
13.09.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
13.09.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
12.09.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,7 kg - Avlivet
12.09.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
12.09.2008 Sten Vian   Sjøørret Makk 0,4 kg - Satt ut
10.09.2008 Ole Myklebust   Sjøørret Makk 0,6 kg - Avlivet
09.09.2008 Hans Vold   Sjøørret (ukjent) 1,0 kg 40 cm Avlivet
09.09.2008 Rino Pettersen   Sjøørret Flue 1,0 kg - Avlivet
09.09.2008 Rino Pettersen   Sjøørret Flue 0,5 kg - Avlivet
09.09.2008 Rino Pettersen   Sjøørret Flue 0,5 kg - Avlivet
08.09.2008 V. P. Kortnr 495   Villaks Flue 1,7 kg 60 cm Satt ut
08.09.2008 Gerry Colver   Sjøørret Makk 0,5 kg - Satt ut
08.09.2008 Gerry Colver   Sjøørret Makk 0,5 kg - Satt ut
08.09.2008 Gerry Colver   Sjøørret Makk 0,5 kg - Satt ut
08.09.2008 Gerry Colver   Sjøørret Makk 0,5 kg - Satt ut
08.09.2008 Gerry Colver   Sjøørret Makk 0,5 kg - Satt ut
07.09.2008 Hans Arne Arntzen Gravdal, Norge Villaks Makk 0,9 kg - Satt ut
07.09.2008 Inge Karlsen   Sjøørret Flue 0,8 kg - Avlivet
07.09.2008 Hans Arne Arntzen Gravdal, Norge Sjørøye Makk 0,5 kg - Satt ut
06.09.2008 Hans Arne Arntzen Gravdal, Norge Sjøørret Makk 1,3 kg - Avlivet
06.09.2008 Hans A. Arntzen   Sjøørret Makk 1,3 kg - Avlivet
06.09.2008 Hans A. Arntzen   Sjøørret Makk 1,2 kg - Avlivet
06.09.2008 Hans Arne Arntzen Gravdal, Norge Sjøørret Makk 1,2 kg - Avlivet
06.09.2008 Hans Arne Arntzen Gravdal, Norge Sjøørret Makk 1,2 kg - Avlivet
06.09.2008 Tore Pettersen   Sjøørret Flue 1,2 kg - Avlivet
06.09.2008 Mikael Soløy Gravdal, Norge Sjøørret Makk 1,1 kg - Avlivet
06.09.2008 Hans A. Arntzen   Sjøørret Makk 1,1 kg - Avlivet
06.09.2008 Mickael Arntsen   Sjøørret Makk 1,1 kg - Avlivet
06.09.2008 Vigdis Johansen   Sjøørret Makk 1,0 kg 37 cm Avlivet
06.09.2008 Viggo Tangstad   Sjøørret Makk 1,0 kg - Avlivet
06.09.2008 Hans Arne Arntzen Gravdal, Norge Sjøørret Makk 0,8 kg - Satt ut
06.09.2008 Hans A. Arntzen   Sjøørret Makk 0,8 kg - Avlivet
06.09.2008 Mickael Arntsen   Sjøørret Makk 0,7 kg - Avlivet
06.09.2008 Mikael Soløy Gravdal, Norge Sjøørret Makk 0,7 kg - Avlivet
06.09.2008 Tor Evensen   Sjøørret Flue 0,6 kg - Satt ut
06.09.2008 Viggo Tangstad   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
06.09.2008 Viggo Tangstad   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
06.09.2008 Viggo Tangstad   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
06.09.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,4 kg - Avlivet
06.09.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,4 kg - Avlivet
06.09.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,4 kg - Avlivet
06.09.2008 Viggo Tangstad   Sjøørret Makk - - Satt ut
05.09.2008 Aud Karin Jacobsen   Sjøørret Flue 1,7 kg - Avlivet
05.09.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 1,6 kg - Avlivet
05.09.2008 Dagfinn Didriksen   Sjøørret Flue 1,2 kg - Avlivet
05.09.2008 John Clough   Sjøørret Flue 1,1 kg - Avlivet
05.09.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 1,1 kg - Avlivet
05.09.2008 John Clough   Sjøørret Flue 0,9 kg - Avlivet
05.09.2008 Jonny Fladby   Sjøørret Flue 0,8 kg - Avlivet
05.09.2008 Geir M Reijnes   Sjøørret Makk 0,8 kg - Avlivet
05.09.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 0,8 kg - Avlivet
05.09.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 0,7 kg - Avlivet
05.09.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 0,6 kg - Avlivet
05.09.2008 Jonny Fladby   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
05.09.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
05.09.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
05.09.2008 Solrun Wake   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
05.09.2008 Solrun Wake   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
03.09.2008 Børge Kosmo   Villaks Flue 3,0 kg - Satt ut
03.09.2008 Torfinn Kreken   Sjøørret Flue 0,7 kg - Avlivet
02.09.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 0,6 kg - Avlivet
01.09.2008 Håvard Kvæl   Sjøørret Flue 0,7 kg - Avlivet
31.08.2008 Hans Erik Myreng Harstad, Norge Sjøørret Flue 0,6 kg - Avlivet
30.08.2008 Børge Nicolaisen Leknes, Norge Sjørøye Flue 1,2 kg - Satt ut
30.08.2008 Hege Westgård   Sjøørret Makk 0,7 kg - Avlivet
29.08.2008 Per Rikard Pettersen Bodø, Norge Sjøørret Makk 2,3 kg - Avlivet
29.08.2008 Jan Pedersen   Sjøørret Makk 1,0 kg - Avlivet
29.08.2008 Glen Haselstrøm   Sjøørret Makk 0,9 kg - Avlivet
29.08.2008 Hans Erik Myreng Harstad, Norge Sjøørret Flue 0,9 kg - Avlivet
29.08.2008 Per Rikard Pettersen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,9 kg - Avlivet
29.08.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 0,7 kg - Avlivet
29.08.2008 Roger Steffenak   Sjøørret Flue 0,7 kg - Avlivet
29.08.2008 Hans Erik Myreng Harstad, Norge Sjøørret Flue 0,6 kg - Avlivet
29.08.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 0,5 kg - Avlivet
28.08.2008 Jan Roger Olsen   Villaks Flue 2,2 kg - Avlivet
28.08.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 2,0 kg - Avlivet
28.08.2008 Aud Karin Jakobsen Bodø, Norge Villaks Flue 1,5 kg 58 cm Avlivet
28.08.2008 Roger Steffenak   Sjøørret Flue 1,2 kg - Avlivet
28.08.2008 Glen Haselstrøm   Sjøørret Makk 0,8 kg - Avlivet
27.08.2008 Roald Jakobsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 1,0 kg - Avlivet
26.08.2008 Trond Viggo Solås   Villaks Flue 3,5 kg 75 cm Avlivet
26.08.2008 Roger Steffenakk   Sjørøye Flue 0,9 kg 46 cm Avlivet
25.08.2008 Heiki Kairento   Villaks Flue 1,0 kg - Satt ut
25.08.2008 Kent Ophaug   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
24.08.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
24.08.2008 Kolbjørn Wake   Sjøørret Makk 0,4 kg - Avlivet
22.08.2008 Nils Grønningsæter   Sjøørret Makk 1,1 kg - Avlivet
22.08.2008 Kennet Johansen   Sjøørret Flue 1,0 kg - Avlivet
22.08.2008 Kennet Johansen   Sjøørret Flue 0,8 kg - Avlivet
22.08.2008 Nils Grønningsæter   Sjøørret Makk 0,7 kg - Avlivet
21.08.2008 Kenneth Johanssen   Villaks Flue 1,4 kg 55 cm Avlivet
21.08.2008 Stig Førland   Sjøørret Flue 0,6 kg 40 cm Avlivet
20.08.2008 Kenneth Johansen   Sjøørret Flue 1,2 kg 45 cm Avlivet
19.08.2008 Hege Westgård   Sjøørret Makk 1,0 kg 46 cm Avlivet
19.08.2008 Aud Karin Jakobsen Festvåg, Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,7 kg - Avlivet
19.08.2008 Hege Westgård   Sjøørret Makk 0,5 kg 37 cm Avlivet
18.08.2008 Ketil Karlsen   Villaks Flue 5,4 kg 82 cm Avlivet
18.08.2008 Aud Karin Jakobsen Festvåg, Bodø, Norge Sjøørret Flue 0,7 kg - Avlivet
18.08.2008 Ketil Karlsen   Villaks Flue - - Satt ut
16.08.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 1,1 kg - Avlivet
16.08.2008 Bård Abrahamsen   Sjøørret Flue 0,8 kg - Avlivet
16.08.2008 Bård Abrahamsen   Sjøørret Flue 0,7 kg - Avlivet
16.08.2008 Bård Abrahamsen   Sjøørret Flue 0,6 kg - Avlivet
15.08.2008 Tomas Øgren   Sjøørret Flue 3,5 kg - Avlivet
15.08.2008 Svein Huse   Sjøørret Flue 0,9 kg - Avlivet
15.08.2008 Tomas Øgren   Sjøørret Flue 0,8 kg - Avlivet
15.08.2008 Tomas Øgren   Sjøørret Flue 0,8 kg - Avlivet
15.08.2008 Tomas Øgren   Sjøørret Flue 0,5 kg - Satt ut
14.08.2008 Roald Jakobsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 2,1 kg - Avlivet
14.08.2008 Svein Huse   Sjøørret Flue 0,8 kg - Avlivet
14.08.2008 Aud Karin Jakobsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 0,5 kg - Avlivet
14.08.2008 Aud Karin Jakobsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 0,5 kg - Satt ut
14.08.2008 Aud Karin Jakobsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 0,3 kg - Satt ut
13.08.2008 Andreas Hunstad   Sjøørret Flue 1,3 kg 49 cm Avlivet
13.08.2008 Andreas Hunstad   Villaks Flue 1,2 kg 49 cm Avlivet
13.08.2008 Andreas Hunstad   Sjøørret Flue 0,8 kg 39 cm Avlivet
13.08.2008 Andreas Hunstad   Sjøørret Flue 0,7 kg 40 cm Avlivet
12.08.2008 Karl Johan Nyvold   Villaks Flue 6,8 kg 92 cm Avlivet
12.08.2008 Tor Olav Berre   Sjøørret Makk 0,6 kg - Satt ut
12.08.2008 Tor Olav Berre   Sjøørret Makk 0,3 kg - Satt ut
12.08.2008 Tor Olav Berre   Sjøørret Makk 0,3 kg - Satt ut
10.08.2008 Kurt Martinussen   Villaks Sluk 1,3 kg - Avlivet
09.08.2008 Hege Westgård   Sjøørret Makk 0,7 kg - Avlivet
09.08.2008 Atle Sæterdal   Sjøørret Makk 0,4 kg - Avlivet
08.08.2008 Bill Hultmann   Villaks Flue 4,0 kg 80 cm Avlivet
08.08.2008 Hans Arne Arentzen   Villaks Sluk 2,8 kg 46 cm Avlivet
08.08.2008 Kurt Vian   Villaks Flue 2,2 kg - Avlivet
08.08.2008 Bill Hultmann   Villaks Flue 2,2 kg 63 cm Avlivet
08.08.2008 Dagrunn Pettersen   Villaks Flue 2,2 kg - Avlivet
08.08.2008 Edd Ingebriksen   Villaks Flue 1,5 kg 45 cm Avlivet
08.08.2008 Edd Ingebriksen   Villaks Flue 1,4 kg 44 cm Avlivet
08.08.2008 Edd Ingebriksen   Sjøørret Flue 1,4 kg - Avlivet
08.08.2008 Gjermund Pedersen   Sjøørret Flue 1,1 kg - Avlivet
08.08.2008 Edd Ingebriksen   Sjøørret Flue 0,9 kg - Avlivet
06.08.2008 John Sletteng   Villaks Sluk 4,2 kg 71 cm Avlivet
06.08.2008 Morten Trolid Voss, Norge Sjøørret Flue 2,5 kg - Satt ut
06.08.2008 Morten Trolid Voss, Norge Villaks Flue 2,5 kg - Avlivet
06.08.2008 John Sletteng   Sjøørret Makk 2,1 kg 58 cm Avlivet
06.08.2008 John Sletteng   Villaks Sluk 1,5 kg 49 cm Avlivet
06.08.2008 Bjørn Ressem   Sjøørret Flue 1,0 kg - Avlivet
05.08.2008 Børje Andersson Uppsala, Sverige Sjøørret Flue 1,0 kg - Avlivet
05.08.2008 Nils Grøningsæter   Sjøørret Makk 0,8 kg - Avlivet
04.08.2008 Morten Trolid Voss, Norge Villaks Flue 3,5 kg - Satt ut
04.08.2008 Ketil Karlsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 2,0 kg - Avlivet
04.08.2008 Ketil Karlsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 1,0 kg - Avlivet
03.08.2008 Anne Grete Nyvold Norge Sjøørret Makk 0,8 kg - Avlivet
03.08.2008 Tore Nyvold Beiarn, Norge Sjøørret Makk 0,7 kg - Avlivet
02.08.2008 Knut Olsen Bodø, Norge Villaks Flue 2,0 kg - Satt ut
02.08.2008 Bjørn Wake Bodø, Norge Sjøørret Flue 0,7 kg - Avlivet
02.08.2008 Bjørn Wake Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,7 kg - Avlivet
02.08.2008 Anne Grete Nyvold Norge Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
02.08.2008 Anne Grete Nyvold Norge Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
02.08.2008 Mona Hjemås Norge Sjøørret Makk 0,4 kg - Avlivet
01.08.2008 Knut Olsen Norge Sjøørret Flue 2,5 kg - Avlivet
01.08.2008 Solrun Wake Norge Sjøørret Makk 0,8 kg - Avlivet
01.08.2008 Solrun Wake Norge Sjøørret Makk 0,7 kg - Avlivet
01.08.2008 Knut Olsen Norge Sjøørret Flue 0,5 kg - Satt ut
31.07.2008 Heikki Kairenta Arvidsjaur, Sverige Sjøørret Flue 5,1 kg - Avlivet
31.07.2008 Solrun Wake Norge Sjøørret Makk 3,5 kg - Avlivet
31.07.2008 Knut Olsen Norge Villaks Flue 2,0 kg - Satt ut
31.07.2008 Solrun Wake Norge Sjøørret Makk 1,0 kg - Avlivet
31.07.2008 Nils Grøningsæter   Sjøørret Makk 0,9 kg - Avlivet
31.07.2008 Heikki Kairenta Arvidsjaur, Sverige Sjøørret Flue 0,8 kg - Avlivet
31.07.2008 Kolbjørn Wake Norge Sjøørret Makk 0,6 kg - Avlivet
31.07.2008 Solrun Wake Norge Sjøørret Makk 0,5 kg - Avlivet
30.07.2008 Trond Wiggo Solås Bø, Norge Sjøørret Flue 2,0 kg - Avlivet
29.07.2008 Nils Grønningsæther   Sjøørret Makk 0,6 kg - Avlivet
29.07.2008 Trond Solbakk   Sjøørret (ukjent) 0,5 kg - Avlivet
29.07.2008 Trond Solbakk   Sjøørret (ukjent) 0,5 kg - Avlivet
28.07.2008 Børje Andersson Norge Villaks Flue 3,0 kg 60 cm Avlivet
26.07.2008 Knut Amundsen   Sjøørret Makk 1,5 kg 53 cm Avlivet
26.07.2008 Leif Pedersen   Sjøørret (ukjent) 0,5 kg - Avlivet
26.07.2008 Ole Myklebust   Sjøørret Makk 0,5 kg 38 cm Avlivet
25.07.2008 Knut Olsen   Sjøørret Flue 2,3 kg - Avlivet
25.07.2008 Knut Olsen   Sjøørret Flue 0,5 kg - Satt ut
24.07.2008 Børge Kosmo   Villaks Flue 2,3 kg - Satt ut
24.07.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 0,8 kg - Avlivet
23.07.2008 Kjell Solhaug   Villaks Sluk 6,0 kg 81 cm Avlivet
22.07.2008 Hans Vold   Sjøørret (ukjent) 0,6 kg 39 cm Avlivet
19.07.2008 Børge Kosmo   Sjøørret Flue 1,2 kg - Avlivet
18.07.2008 Per Asle Solås   Villaks Makk 7,1 kg 85 cm Avlivet
18.07.2008 Karl Johan Nyvold Bodø, Norge Villaks Sluk 5,8 kg - Avlivet
18.07.2008 Jørn E. Fiva Bodø, Nordland Villaks Sluk 5,0 kg 82 cm Avlivet
17.07.2008 Jørn E. Fiva Bodø, Nordland Villaks Sluk 12,0 kg 105 cm Avlivet
17.07.2008 Jørn E. Fiva Bodø, Nordland Villaks Sluk 7,8 kg 85 cm Avlivet
17.07.2008 Jan Arild Bøe   Villaks Flue 2,1 kg 65 cm Avlivet
17.07.2008 Jan Arild Bøe   Villaks Flue 1,7 kg 55 cm Avlivet
17.07.2008 Morten Flatås   Sjøørret Makk 1,1 kg 30 cm Avlivet
15.07.2008 Thor Evensen   Villaks Flue 1,6 kg 56 cm Avlivet
15.07.2008 Anders Hjelmtuet   Sjøørret Flue 0,9 kg - Avlivet
12.07.2008 Roal Jakobsen Bodø, Norge Villaks Flue 3,2 kg 70 cm Avlivet
11.07.2008 Theresa Abrahamsen Bodø, Norge Villaks Sluk 4,7 kg - Avlivet
10.07.2008 Jørn Gerdes Stenlose, Danmark Villaks Sluk 7,8 kg 83 cm Avlivet
10.07.2008 Tonny Abrahamsen ytre Enebakk, Norge Villaks Flue 3,0 kg - Avlivet
03.07.2008 Kenneth Rørvik   Villaks Sluk 1,8 kg - Avlivet
03.07.2008 Kenneth Rørvik   Villaks Sluk 1,7 kg - Avlivet
02.07.2008 Kjetil Karlsen Norge Villaks Flue 6,4 kg 86 cm Avlivet
30.06.2008 Ole Fredrik Bakken   Villaks Sluk 4,6 kg - Avlivet
29.06.2008 Karl-Johan Nyvold Bodø, Norge Villaks Sluk 3,8 kg 75 cm Avlivet
29.06.2008 Karl-Johan Nyvold Bodø, Norge Villaks Sluk 1,2 kg 53 cm Avlivet
28.06.2008 Ronny Hermansen   Villaks Sluk 1,0 kg 55 cm Avlivet
27.06.2008 Kjell Solhaug Beiarn, Norge Villaks Sluk 12,3 kg 105 cm Avlivet
27.06.2008 Håvard Kvæl Bodø, Norge Villaks Flue 7,7 kg - Avlivet
27.06.2008 Nils Grønningsæter Norge Villaks Sluk 6,5 kg 86 cm Avlivet
27.06.2008 Nils Grønningsæter Norge Villaks Sluk 4,7 kg 76 cm Satt ut
27.06.2008 Jørn Erik Fiva Bodø, Norge Villaks Sluk 3,3 kg 72 cm Avlivet
27.06.2008 Jørn Erik Fiva Bodø, Norge Villaks Sluk 3,2 kg 70 cm Avlivet
27.06.2008 Håvard Kvæl Bodø, Norge Villaks Flue 2,0 kg - Satt ut
27.06.2008 Håvard Kvæl Bodø, Norge Villaks Flue 2,0 kg - Satt ut
27.06.2008 Håvard Kvæl Bodø, Norge Villaks Flue 1,5 kg - Satt ut
27.06.2008 Nils Grønningsæter Norge Sjøørret Sluk 1,0 kg - Avlivet
27.06.2008 Nils Grønningsæter Norge Sjøørret Sluk 0,9 kg - Avlivet
27.06.2008 Nils Grønningsæter Beiarn, Norge Villaks Sluk - 79 cm Avlivet
26.06.2008 Kjell Solhaug Beiarn, Norge Villaks Sluk 4,5 kg 75 cm Avlivet
25.06.2008 Kjell Solhaug Beiarn, Norge Villaks Sluk 4,0 kg 73 cm Avlivet
30.11.-0001 Vigdis Johansen   Sjøørret Makk 0,8 kg 31 cm Avlivet
30.11.-0001 Vigdis Johansen   Sjøørret Makk 0,7 kg 27 cm Avlivet

Viser fra 1 til 218 av 218

Statistikk

  Sjøørret Sjørøye Villaks
Antall 155 3 60
Totalvekt 140,6 kg 2,6 kg 207,2 kg
Snittvekt 0,9 kg 0,9 kg 3,5 kg