Fangstdagbok Kvæl 2007
 

Dato Fisker Bosted Art Redskap Vekt Lengde   Satt ut
14.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 4,5 kg 77 cm   Avlivet
14.09.2007 Sverker Johnsen Sverige Sjøørret Makk 1,8 kg -   Avlivet
14.09.2007 Ole Petter Nybakk Beiarn, Norge Sjøørret Makk 1,3 kg -   Avlivet
14.09.2007 Sverker Johnsen Sverige Sjøørret Makk 1,1 kg -   Avlivet
14.09.2007 Marit Nybakk Beiarn, Norge Sjøørret Makk 1,1 kg -   Avlivet
14.09.2007 Mats Akselson Sverige Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
14.09.2007 Svein Kjos   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
14.09.2007 Jan Olav Mørkved Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
14.09.2007 Geir Jeremiassen Bodø, Norge Sjøørret (ukjent) 0,6 kg -   Avlivet
14.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,5 kg 37 cm   Avlivet
14.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,4 kg 36 cm   Avlivet
13.09.2007 Øystein Johansen   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
12.09.2007 Leif Akselson Sverige Sjøørret Makk 1,8 kg -   Avlivet
12.09.2007 Sverker Johnsen Sverige Sjøørret Makk 1,5 kg -   Avlivet
12.09.2007 Sverker Johnsen Sverige Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
12.09.2007 Mats Akselson Sverige Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
12.09.2007 Svein Kjos   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
12.09.2007 Bjørn Skarholt   Sjøørret Flue 0,3 kg -   Satt ut
12.09.2007 Bjørn Skarholt   Sjøørret Flue 0,3 kg 30 cm   Satt ut
12.09.2007 Bjørn Skarholt   Sjøørret Flue 0,3 kg 30 cm   Satt ut
12.09.2007 Odd Wollbakk Fauske, Norge Sjøørret Flue - -   Satt ut
12.09.2007 Odd Wollbakk Fauske, Norge Sjøørret Flue - -   Satt ut
11.09.2007 Svein Kjos   Sjøørret Flue 2,5 kg -   Avlivet
10.09.2007 Sverker Johnsen Sverige Sjøørret Makk 1,2 kg -   Avlivet
10.09.2007 Leif Akselson Sverige Sjøørret Flue 0,8 kg -   Avlivet
09.09.2007 Heiki Kairento   Villaks Flue 1,5 kg -   Satt ut
08.09.2007 Bjørn Wake   Sjøørret Makk 1,3 kg -   Avlivet
08.09.2007 Bjørn Wake   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
08.09.2007 Geir Jeremiassen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
08.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,7 kg 41 cm   Satt ut
08.09.2007 Geir Jeremiassen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
08.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,4 kg 34 cm   Satt ut
08.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,3 kg 30 cm   Avlivet
08.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,3 kg 30 cm   Satt ut
08.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,3 kg 31 cm   Avlivet
07.09.2007 Sverker Johnsen Sverige Oppdrettslaks Makk 4,0 kg -   Avlivet
07.09.2007 Randi Bjørbæk   Sjøørret Makk 3,0 kg -   Avlivet
07.09.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 1,9 kg -   Avlivet
07.09.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 1,6 kg -   Avlivet
07.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 1,2 kg 52 cm   Avlivet
07.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 1,1 kg 51 cm   Avlivet
07.09.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 1,1 kg -   Avlivet
07.09.2007 Mats Akselson Sverige Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
06.09.2007 Yngve Pettersen   Sjøørret Makk 1,2 kg -   Avlivet
06.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 1,0 kg 45 cm   Avlivet
06.09.2007 Yngve Pettersen   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
06.09.2007 Svein Saksenvik Hansen   Sjøørret Flue 1,0 kg -   Avlivet
06.09.2007 Yngve Pettersen   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
06.09.2007 Yngve Pettersen   Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
06.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,7 kg 38 cm   Avlivet
06.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,6 kg 36 cm   Avlivet
06.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,5 kg 35 cm   Satt ut
06.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,4 kg 34 cm   Avlivet
05.09.2007 Ole Petter Nybakk Beiarn, Norge Sjøørret Makk 2,5 kg -   Avlivet
05.09.2007 Ove Karstensen   Sjøørret Makk 1,5 kg -   Avlivet
05.09.2007 Ove Karstensen   Sjøørret Makk 1,2 kg -   Avlivet
05.09.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
05.09.2007 Ole Petter Nybakk Beiarn, Norge Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
05.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,6 kg 36 cm   Avlivet
05.09.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
05.09.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
05.09.2007 Ove Karstensen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
05.09.2007 Ove Karstensen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
05.09.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
05.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,5 kg 35 cm   Avlivet
05.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,4 kg 34 cm   Avlivet
05.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,3 kg 31 cm   Satt ut
05.09.2007 Yngve Pettersen Bodø Sjøørret Makk - -   Avlivet
05.09.2007 Yngve Pettersen Bodø Sjøørret Makk - 1 cm   Avlivet
04.09.2007 Gunnar Austgard Harstad, Norge Sjøørret Makk 2,0 kg -   Avlivet
04.09.2007 Hans Erik Myreng Harstad, Norge Sjøørret Flue 1,0 kg -   Avlivet
04.09.2007 Gunnar Austgard Harstad, Norge Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
04.09.2007 Gunnar Austgard Harstad, Norge Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
04.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,4 kg 34 cm   Avlivet
04.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,4 kg 34 cm   Avlivet
03.09.2007 Svein Saksenvik Hansen   Sjøørret Flue 1,5 kg -   Avlivet
03.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
03.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,8 kg -   Satt ut
03.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,8 kg -   Satt ut
03.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,8 kg -   Satt ut
03.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Satt ut
03.09.2007 Kari Rautio Lohja, Finland Sjøørret Flue 0,5 kg -   Satt ut
03.09.2007 Kari Rautio Lohja, Finland Sjøørret Flue 0,5 kg -   Satt ut
03.09.2007 Kari Rautio Lohja, Finland Sjøørret Flue 0,5 kg -   Satt ut
03.09.2007 Lars Sevatdal   Sjøørret Flue 0,5 kg -   Avlivet
03.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,4 kg 34 cm   Avlivet
03.09.2007 Leif Kvæl   Sjøørret Makk 0,4 kg 34 cm   Avlivet
03.09.2007 Eivin Bjørbæk   Sjøørret Makk 0,4 kg -   Avlivet
03.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,4 kg -   Avlivet
03.09.2007 Kari Rautio Lohja, Finland Sjøørret Flue 0,4 kg -   Satt ut
03.09.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Makk 0,4 kg 34 cm   Avlivet
03.09.2007 Leif Kvæl   Sjøørret Makk 0,4 kg 34 cm   Avlivet
03.09.2007 Kari Rautio Lohja, Finland Sjøørret Flue 0,3 kg -   Satt ut
02.09.2007 Eivin Bjørbæk   Oppdrettslaks Makk 4,0 kg -   Avlivet
02.09.2007 Bjørn Wake   Sjøørret Makk 1,4 kg -   Avlivet
02.09.2007 Per Arne Høyer Bodø Sjøørret Flue 1,3 kg -   Avlivet
02.09.2007 Eivin Bjørbæk   Sjøørret Makk 1,2 kg -   Avlivet
02.09.2007 Bjørn Wake   Sjøørret Makk 1,2 kg -   Satt ut
02.09.2007 Teemu Venejärvi Joensum, Finland Sjøørret Flue 1,1 kg -   Avlivet
02.09.2007 Bjørn Wake   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
02.09.2007 Bjørn Wake   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
02.09.2007 Per Arne Høyer Bodø Sjøørret Flue 0,9 kg -   Avlivet
02.09.2007 Ernst Rødli   Sjøørret Flue 0,9 kg -   Avlivet
02.09.2007 Per Arne Høyer Bodø Sjøørret Flue 0,9 kg -   Avlivet
02.09.2007 Ernst Rødli   Sjøørret Flue 0,8 kg -   Avlivet
02.09.2007 Eivin Bjørbæk   Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
02.09.2007 Teemu Venejärvi Joensum, Finland Sjøørret Flue 0,7 kg -   Satt ut
02.09.2007 Teemu Venejärvi Joensum, Finland Sjøørret Flue 0,7 kg -   Satt ut
02.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Satt ut
02.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Satt ut
02.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Satt ut
02.09.2007 Roger Kristiansen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
02.09.2007 Roger Kristiansen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
02.09.2007 Teemu Venejärvi Joensum, Finland Sjøørret Flue 0,5 kg -   Satt ut
02.09.2007 Roger Kristiansen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
02.09.2007 Bjørn Wake   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
02.09.2007 Teemu Venejärvi Joensum, Finland Sjøørret Flue 0,5 kg -   Satt ut
02.09.2007 Per Arne Høyer Bodø Sjøørret Flue 0,4 kg -   Avlivet
02.09.2007 Roger Kristiansen   Sjøørret Makk 0,4 kg -   Avlivet
02.09.2007 Per Arne Høyer Bodø Sjøørret Flue 0,4 kg -   Avlivet
02.09.2007 Per Arne Høyer Bodø Sjøørret Flue 0,4 kg -   Satt ut
02.09.2007 Per Arne Høyer Bodø Sjøørret Flue 0,4 kg -   Satt ut
02.09.2007 Per Arne Høyer Bodø Sjøørret Flue 0,4 kg -   Satt ut
02.09.2007 Roger Kristiansen   Sjøørret Makk 0,4 kg -   Avlivet
02.09.2007 Eivin Bjørbæk   Sjøørret Makk 0,3 kg -   Avlivet
02.09.2007 Per Arne Høyer Bodø Sjøørret Flue - -   Satt ut
01.09.2007 Geir Kvæl Beiarn, Norge Villaks Flue 7,0 kg -   Satt ut
01.09.2007 Klas Runesom   Villaks Flue 3,0 kg -   Satt ut
01.09.2007 Randi Bjørbæk   Sjøørret Makk 1,6 kg -   Avlivet
01.09.2007 Arne Lien Trondheim, Norge Sjøørret Makk 1,3 kg -   Satt ut
01.09.2007 Heiki Kairento   Sjøørret Flue 1,3 kg -   Avlivet
01.09.2007 Heiki Kairento   Sjøørret Flue 1,1 kg -   Avlivet
01.09.2007 Magne Aspevold   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
01.09.2007 Arne Lien Trondheim, Norge Sjøørret Makk 1,0 kg -   Satt ut
01.09.2007 Fred Rune Kristiansen   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
01.09.2007 Randi Bjørbæk   Sjøørret Makk 0,9 kg -   Avlivet
01.09.2007 Åke Duvstrøm   Sjøørret Flue 0,8 kg -   Avlivet
01.09.2007 Eivin Bjørbæk   Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
01.09.2007 Eivin Bjørbæk   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
01.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
01.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
01.09.2007 Magne Aspevold   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
01.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
01.09.2007 Magne Aspevold   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
01.09.2007 Ole J. Karlsen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
01.09.2007 Fred Rune Kristiansen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
01.09.2007 Randi Bjørbæk   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
01.09.2007 Fred Rune Kristiansen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
01.09.2007 Eivin Bjørbæk   Sjøørret Makk 0,3 kg -   Avlivet
01.09.2007 Randi Bjørbæk   Sjøørret Makk 0,3 kg -   Avlivet
31.08.2007 Geir Kvæl Beiarn, Norge Sjøørret Flue 3,1 kg -   Avlivet
31.08.2007 Karl Karlsen   Sjøørret Makk 3,0 kg -   Avlivet
31.08.2007 Geir Kvæl Beiarn, Norge Sjøørret Flue 2,2 kg -   Avlivet
31.08.2007 Klas Runesson   Sjøørret Flue 1,6 kg -   Avlivet
31.08.2007 Åke Duvstrøm   Sjøørret Flue 1,5 kg -   Avlivet
31.08.2007 Heiki Karento   Sjøørret Flue 1,4 kg -   Avlivet
31.08.2007 Hege Westgård   Sjøørret Makk 1,3 kg -   Avlivet
31.08.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
31.08.2007 Kort nr 520   Sjøørret Makk 0,9 kg -   Avlivet
31.08.2007 Kort nr 520   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
31.08.2007 Geir Kvæl Beiarn, Norge Sjøørret Flue 0,6 kg -   Satt ut
31.08.2007 Geir Kvæl Beiarn, Norge Sjøørret Flue 0,5 kg -   Satt ut
31.08.2007 Geir Kvæl Beiarn, Norge Sjøørret Flue 0,5 kg -   Satt ut
31.08.2007 Hege Westgård   Sjøørret Makk 0,4 kg -   Avlivet
29.08.2007 Karl Karlsen   Sjøørret Makk 1,5 kg -   Avlivet
29.08.2007 Karl Karlsen   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
29.08.2007 Ketil Karlsen   Sjøørret Flue 1,0 kg -   Avlivet
29.08.2007 Heiki Karento   Sjøørret Flue 0,8 kg -   Avlivet
29.08.2007 Karl Karlsen   Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
29.08.2007 Klas Runesson   Sjøørret Flue 0,7 kg -   Satt ut
29.08.2007 Hans Erikson   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
28.08.2007 Thor Christian Larsen Norge Oppdrettslaks Sluk 9,3 kg -   Avlivet
28.08.2007 Egil Båtnes Fauske, Norge Sjøørret Sluk 2,5 kg -   Avlivet
28.08.2007 Knut Olsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 2,5 kg -   Avlivet
28.08.2007 Karl Karlsen Norge Sjøørret Makk 1,2 kg -   Avlivet
28.08.2007 Karl Karlsen Norge Sjøørret Flue 1,2 kg -   Avlivet
28.08.2007 Arho M. Hartikainen Finland Sjøørret Sluk 1,1 kg -   Avlivet
28.08.2007 Monika Slåttkjær   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
28.08.2007 Knut Olsen Bodø, Norge Villaks Flue 1,0 kg -   Satt ut
28.08.2007 Knut Olsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 0,9 kg -   Avlivet
28.08.2007 Åse Karlsen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
28.08.2007 Åse Karlsen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
28.08.2007 Knut Olsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 0,7 kg -   Satt ut
28.08.2007 Knut Olsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 0,7 kg -   Satt ut
28.08.2007 Monika Slåttkjær   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Satt ut
28.08.2007 Yngve Pettersen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
28.08.2007 Karl Karlsen Norge Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
28.08.2007 Åse Karlsen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
28.08.2007 Åse Karlsen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
28.08.2007 Åse Karlsen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
28.08.2007 Hanno Jærvelin Finland Sjøørret Sluk 0,5 kg -   Avlivet
28.08.2007 Knut Olsen Bodø, Norge Sjøørret Flue 0,5 kg -   Avlivet
28.08.2007 Monika Slåttkjær   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
28.08.2007 Åse Karlsen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
28.08.2007 Pål Edvartsen Norge Sjøørret Sluk 0,4 kg -   Avlivet
27.08.2007 Åse Karlsen Bodø, Norge Sjøørret Makk 1,3 kg -   Avlivet
27.08.2007 Åse Karlsen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
27.08.2007 Åse Karlsen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
27.08.2007 Åse Karlsen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
27.08.2007 Åse Karlsen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
27.08.2007 Åse Karlsen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
26.08.2007 Ole Petter Nybakk Beiarn, Norge Sjøørret Makk 2,0 kg -   Avlivet
26.08.2007 Rikke Andreassen Norge Sjøørret Makk 1,7 kg -   Avlivet
26.08.2007 Jørgen Brattland Norge Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
25.08.2007 Geir Jeremiassen Bodø, Norge Sjøørret Makk 1,1 kg -   Avlivet
25.08.2007 Randi Bjørbæk Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,9 kg -   Avlivet
25.08.2007 Geir Jeremiassen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
25.08.2007 Knut Amundsen   Sjøørret Flue 0,7 kg 35 cm   Avlivet
25.08.2007 Geir Jeremiassen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
24.08.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
24.08.2007 Svein Kjos   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
24.08.2007 Svein Kjos   Sjøørret Flue 0,5 kg -   Avlivet
23.08.2007 Øystein Johansen   Oppdrettslaks Makk 5,1 kg 81 cm   Avlivet
23.08.2007 Fredrik Schei Norge Sjøørret Flue 1,4 kg -   Avlivet
23.08.2007 Jørgen Brattland   Villaks Makk 1,3 kg -   Avlivet
23.08.2007 Viggo Brandvik   Sjøørret Flue 1,3 kg -   Avlivet
23.08.2007 Ernst Steinhaug   Sjøørret Flue 1,1 kg -   Avlivet
23.08.2007 Bjørn Wake   Sjøørret Makk 0,9 kg -   Avlivet
22.08.2007 Jørgen Brattland   Villaks Makk 3,1 kg -   Avlivet
22.08.2007 Åse Karlsen   Villaks Makk 1,9 kg -   Avlivet
22.08.2007 Bjørn Ressem Bærums verk Sjøørret Flue 0,8 kg 45 cm   Avlivet
22.08.2007 Bengt Karlson Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
22.08.2007 Åse Karlsen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
20.08.2007 Jørgen Brattland   Sjøørret Makk 1,3 kg -   Avlivet
20.08.2007 Jørgen Brattland   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
20.08.2007 Rolf Jakobsen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
20.08.2007 Rolf Jakobsen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
20.08.2007 Aina Ingvaldsen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
20.08.2007 Jørgen Brattland   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
20.08.2007 Rolf Jakobsen   Sjøørret Makk 0,4 kg -   Avlivet
19.08.2007 Benny Spångberg   Sjøørret Flue 0,9 kg 50 cm   Avlivet
18.08.2007 Bjørn Wake   Villaks Makk 4,5 kg -   Avlivet
18.08.2007 Bjørn Wake   Oppdrettslaks Makk 3,8 kg -   Avlivet
18.08.2007 Odd Marken   Sjøørret (ukjent) 0,6 kg -   Avlivet
18.08.2007 Silje Ildgruben Mo i Rana Sjøørret Sluk 0,6 kg -   Avlivet
17.08.2007 Tor Magne Hovland   Villaks Sluk 2,0 kg -   Avlivet
17.08.2007 Børge Nikolaisen   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
17.08.2007 Børge Nikolaisen   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
17.08.2007 Skjalg Solstad   Sjøørret Sluk 1,0 kg -   Avlivet
17.08.2007 Randi Bjørbak   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
16.08.2007 Tormod Johansen Bodø Sjøørret Sluk 1,1 kg -   Avlivet
16.08.2007 Tore Pettersen   Sjøørret Makk 0,9 kg -   Avlivet
15.08.2007 Mikal Nordeman Bodø Sjøørret Flue 0,6 kg -   Avlivet
14.08.2007 Heikki Karento   Sjøørret Flue 2,3 kg 62 cm   Avlivet
14.08.2007 Mikal Nordeman Bodø Sjøørret Flue 0,5 kg -   Satt ut
13.08.2007 Roar Jensen   Sjøørret Makk 3,7 kg -   Avlivet
13.08.2007 Roar Jensen   Sjøørret Makk 2,0 kg -   Avlivet
13.08.2007 Roar Jensen   Sjøørret Makk 1,9 kg -   Avlivet
12.08.2007 Kjell Johannessen   Villaks Makk 3,5 kg -   Avlivet
12.08.2007 Heikki Karento   Villaks Flue 1,6 kg -   Avlivet
12.08.2007 Robert Brodersen   Sjøørret Flue 1,0 kg -   Avlivet
12.08.2007 Idar Søreng   Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
12.08.2007 Glenn Pettersen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
12.08.2007 Rolf Jakobsen   Sjøørret Makk 0,4 kg -   Avlivet
11.08.2007 Idar Søreng   Sjøørret Makk 2,5 kg -   Avlivet
11.08.2007 Dagfinn Didriksen   Sjøørret Flue 1,5 kg -   Avlivet
11.08.2007 Idar Søreng   Sjøørret Makk 1,5 kg -   Satt ut
11.08.2007 Idar Søreng   Sjøørret Makk 1,1 kg -   Avlivet
11.08.2007 Idar Søreng   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Satt ut
11.08.2007 Øystein Johansen   Sjøørret Makk 0,9 kg -   Avlivet
11.08.2007 Øystein Johansen   Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
10.08.2007 Ken Plonnight England Sjøørret Makk 1,7 kg -   Avlivet
10.08.2007 Svein Kjos   Sjøørret Flue 1,5 kg -   Avlivet
10.08.2007 John Plonnight England Sjøørret Makk 1,0 kg -   Satt ut
10.08.2007 Ken Plonnight England Sjøørret Makk 0,9 kg -   Avlivet
10.08.2007 Kjell Johannessen   Sjøørret Makk 0,9 kg -   Avlivet
10.08.2007 Rino Pettersen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
10.08.2007 Kjell Johannessen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
10.08.2007 Glenn Pettersen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
09.08.2007 Heikki Karento   Sjøørret Flue 1,5 kg -   Avlivet
08.08.2007 Roar Jensen   Sjøørret Makk 2,0 kg -   Avlivet
08.08.2007 Arvid Pettersen   Villaks Makk 1,9 kg -   Avlivet
08.08.2007 Roar Jensen   Sjøørret (ukjent) 1,0 kg -   Avlivet
08.08.2007 Arvid Pettersen   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Satt ut
08.08.2007 Roar Jensen   Sjøørret (ukjent) 1,0 kg -   Satt ut
08.08.2007 Roar Jensen   Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
08.08.2007 Arvid Pettersen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
08.08.2007 Roar Jensen   Sjøørret (ukjent) 0,5 kg -   Avlivet
07.08.2007 Jon Abrahamsen   Sjøørret Flue - -   Avlivet
06.08.2007 Alleyn Plowrlyht   Villaks Sluk 4,8 kg -   Avlivet
06.08.2007 Jon Abrahamsen   Villaks Flue 3,8 kg -   Avlivet
06.08.2007 Karstein Andreassen   Sjøørret Makk 1,5 kg -   Avlivet
06.08.2007 Kjell Johanessen Gressvik, Norge Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
06.08.2007 Bernhoff Steinåmo Beiarn Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
05.08.2007 Stig Olaisen   Sjøørret Makk 2,0 kg -   Avlivet
05.08.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
05.08.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
04.08.2007 Torodd Moen   Sjøørret Flue 1,2 kg -   Avlivet
04.08.2007 Torodd Moen   Sjøørret Flue 1,1 kg -   Avlivet
04.08.2007 Torodd Moen   Sjøørret Flue 1,0 kg -   Avlivet
04.08.2007 Paul Garland Norge Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
04.08.2007 Dagfinn Didriksen   Sjøørret Flue 0,6 kg -   Satt ut
03.08.2007 Børge Anderson   Villaks Flue 9,0 kg 96 cm   Avlivet
03.08.2007 Kjell Kristiansen   Villaks Makk 2,3 kg -   Avlivet
03.08.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Sluk 1,0 kg -   Avlivet
03.08.2007 Ole Petter Nybakk Beiarn, Norge Sjøørret Flue 0,9 kg -   Avlivet
03.08.2007 Kjell Kristiansen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
02.08.2007 Paul Gardland Norge Sjøørret Makk 2,6 kg -   Avlivet
02.08.2007 Neil Groves Oundle, England Villaks Sluk 2,0 kg -   Avlivet
02.08.2007 Knut Amundsen Norge Sjøørret Makk 1,6 kg 47 cm   Avlivet
02.08.2007 Knut Amundsen Norge Sjøørret Makk 1,6 kg -   Avlivet
02.08.2007 Neil Groves Oundle, England Sjøørret Sluk 1,5 kg -   Avlivet
02.08.2007 Svein Kjos   Sjøørret Makk 1,5 kg -   Avlivet
02.08.2007 Jan Olaf Mørkved   Sjøørret Flue 1,0 kg -   Avlivet
02.08.2007 Jan Olaf Mørkved   Sjøørret Flue 1,0 kg -   Avlivet
02.08.2007 Knut Amundsen Norge Sjøørret Makk 0,6 kg 35 cm   Avlivet
01.08.2007 Svein Kjos   Villaks Flue 2,0 kg -   Avlivet
01.08.2007 Knut Amundsen   Sjøørret Makk 1,0 kg 38 cm   Avlivet
01.08.2007 Paul Garland   Sjøørret Makk 0,6 kg 355 cm   Avlivet
31.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Villaks Flue 5,0 kg -   Satt ut
31.07.2007 Jørgen Brattkand   Villaks Makk 1,4 kg -   Avlivet
31.07.2007 Jørgen Brattkand   Villaks Makk 1,1 kg -   Avlivet
30.07.2007 Bjørn Erling Larsen Beiarn, Norge Villaks Sluk 5,3 kg -   Avlivet
29.07.2007 Tore Nyvold   Sjøørret Sluk 1,3 kg -   Avlivet
28.07.2007 Johnny Kenyon England Sjøørret Makk 3,7 kg -   Avlivet
28.07.2007 Tou Keuyou   Sjøørret (ukjent) 3,7 kg -   Avlivet
28.07.2007 Robert Brodersen Fauske Villaks Flue 2,0 kg -   Satt ut
28.07.2007 Aud Karin Jakobsen Bodø, Norge Villaks Makk 1,8 kg -   Avlivet
28.07.2007 Tor Odd Moen   Sjøørret Flue 1,5 kg -   Avlivet
28.07.2007 Yngve Pettersen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,5 kg -   Avlivet
27.07.2007 Tos Kriyou   Villaks (ukjent) 2,0 kg -   Avlivet
27.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Villaks Makk 1,5 kg -   Satt ut
27.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,8 kg -   Satt ut
27.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,7 kg -   Satt ut
27.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
27.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
27.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
27.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
27.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
26.07.2007 Thomas Grylls England Villaks Makk 7,7 kg 83 cm   Avlivet
26.07.2007 Tore Pettersen Bodø, Norge Sjøørret Makk 5,3 kg -   Avlivet
26.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Villaks Sluk 2,0 kg -   Avlivet
26.07.2007 Per Håkon Selfors Bodø, Norge Villaks Sluk 1,5 kg -   Avlivet
26.07.2007 Rolf Jakobsen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
26.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
26.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
25.07.2007 Vegard Eng Norge Villaks Sluk 6,0 kg -   Avlivet
25.07.2007 Vegard Eng Norge Villaks Makk 5,3 kg -   Avlivet
25.07.2007 Tore Pettersen Bodø, Norge Villaks Flue 4,5 kg -   Avlivet
25.07.2007 Håvard Kvæl Norge Sjøørret Flue 1,6 kg -   Avlivet
25.07.2007 Håvard Kvæl Norge Villaks Flue 1,5 kg -   Satt ut
25.07.2007 Odd A. Eng Norge Villaks Makk 1,3 kg -   Avlivet
24.07.2007 Håvard Kvæl   Villaks Flue 5,5 kg -   Avlivet
24.07.2007 Håvard Kvæl   Villaks Flue 3,8 kg -   Avlivet
24.07.2007 Jan Olav Mørkved Bodø, Norge Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
24.07.2007 Jan Olav Mørkved Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
23.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
23.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
23.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
23.07.2007 Gerry Colver Peterborough, England Sjøørret Makk 0,5 kg -   Satt ut
22.07.2007 Idar Søreng   Sjøørret Makk 1,1 kg -   Avlivet
21.07.2007 Robert Brodersen   Villaks Flue 1,5 kg -   Satt ut
21.07.2007 Yngve Pettersen   Sjøørret Makk 0,7 kg -   Avlivet
20.07.2007 Gerry Colver Oundle, England Villaks Sluk 7,7 kg 87 cm   Avlivet
20.07.2007 Gerry Colver England Villaks Sluk 7,5 kg -   Avlivet
20.07.2007 Jørn-Ivar Søreng   Villaks Makk 4,7 kg 78 cm   Avlivet
20.07.2007 Jørn-Ivar Søreng   Villaks Makk 3,7 kg 74 cm   Avlivet
20.07.2007 Allan Colver England Villaks (ukjent) 3,0 kg -   Avlivet
20.07.2007 Allan Colver england Villaks Flue 2,8 kg 38 cm   Avlivet
20.07.2007 Roald Selfors Beiarn, Norg Sjøørret (ukjent) 1,1 kg -   Avlivet
20.07.2007 Jørn-Ivar Søreng   Sjøørret Makk 1,0 kg 45 cm   Avlivet
20.07.2007 Roald Selfors Beiarn, Norg Sjøørret (ukjent) 1,0 kg -   Avlivet
20.07.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 0,8 kg -   Avlivet
19.07.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 1,3 kg -   Avlivet
19.07.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 1,0 kg -   Avlivet
19.07.2007 Jan Olav Mørkved   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
19.07.2007 Rolf Jakobsen   Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
17.07.2007 Karstein Andressen   Sjøørret Sluk 1,2 kg -   Avlivet
16.07.2007 Henrik Fredriksen Trondheim, Norge Villaks Flue 1,3 kg 60 cm   Avlivet
15.07.2007 Bjørn Erling Larsen Holmen, Beiarn, Norge Villaks Sluk 6,0 kg 84 cm   Avlivet
15.07.2007 Bjørn Erling Larsen Holmen, Norge Villaks Sluk 5,7 kg 81 cm   Avlivet
15.07.2007 Bernhoff Steinåmo   Villaks Sluk 2,5 kg -   Avlivet
15.07.2007 Bjørn Erling Larsen Holmen, Norge Sjøørret Makk 1,6 kg -   Avlivet
14.07.2007 Nikolaisen Norge Sjøørret Makk 1,5 kg -   Avlivet
09.07.2007 Marit Nilsen Nybakk Beiarn, Norge Villaks (ukjent) 10,8 kg 100 cm   Avlivet
06.07.2007 Ole Petter Nybakk Beiarn, Norge Villaks Flue 1,6 kg -   Avlivet
30.06.2007 Leif Kvæl Fauske Sjøørret Sluk 2,0 kg 55 cm   Avlivet
28.06.2007 Bjørn Erling Larsen Beiarn, Norge Villaks Makk 4,2 kg -   Avlivet
21.06.2007 Ole Petter Nybakk Beiarn, Norge Villaks Sluk 4,6 kg -   Avlivet
18.06.2007 Ole P. Nybakk Beiarn, Norge Villaks Flue 4,6 kg -   Avlivet
18.06.2007 Walter Thorfue   Villaks (ukjent) 0,9 kg -   Satt ut
17.06.2007 Tore Pettersen Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet
16.06.2007 Bjørn Wake Bodø, Norge Sjøørret Makk 0,6 kg -   Avlivet

Viser fra 1 til 383 av 383